Omärkta privata segel på UKF

  • 2 jun 2024
  • Hamnen

image: Omärkta privata segel på UKF

Vi har gått igenom alla segel på hyllan över och golvet under klädskåpen.

Vi har samtidigt listat alla omärkta segel och det rör sig om:

E-jolle segelnummer; 33323, 2609, 94, 26, 2858, 3480(2st), 3509(2st) och två omärkta bommar.

Finnjolle Segelnummer; 704, 801(3st), 77, 5, 731, 716, 740 och ett roderkapell.

Vindsurfing; 2st segel

 

 

Seglen förvaras i segeltorken på två bord tom lördag den 15/6. Tillhör något av dessa dig - ta då hand om det och om du vill ha kvar seglet på UKF, märk det tydligt med namn och telefonnummer. Ta annars hem dina segel.

Vi kommer efter den 15/6 lägga undan alla segel för att klubbhuset skall fungera för sommarens seglarskolor. Seglen kommer sedan att finnas tillgängliga efter kontakt med styrelsen till 2 september, var efter seglen anses förverkade och kommer att kasseras.

Styrelsen, UKF