Isjaktssegling

Från 90-talet har intresset för isjaktssegling blommat upp inom UKF. Ett antal klasser har kommit och gått, men nu verkar det som om intresset fokuserats kring DN-jakten och Iceoptimisten. Särskilt glädjande är att vi nu har flera framgångsrika juniorer. UKFs juniorer har deltagit i flera JVM och ett antal junior-SM medaljer har tagits av klubbens juniorer under åren.

Tyra inför en start i junior-VM i Iceoptimist på Oresjön 2021.

UKF-arna Fredrik Söderman och Björn Ekström har tillsammans med Uppsalas isjaktseldsjäl Kjell Mattsson byggt 5 Iceoptimister för utlåning till hågade juniorer. Projektet har möjliggjorts med ekonomiskt stöd från Svenska isseglarförbundet. Utöver Iceoptimisterna har föreningen även en DN-jakt för utlåning.

Isjaktsseglingen på Ekoln sker numera i samarbete med USS och ESK under paraplyet "Uppsala ice sailing", vilket innebär att det finns ytterligare 5 Iceoptimister, 3 DN-jakter och en dubbelDNjakt som kan brukas. Isjaktsseglingen på Ekoln utgår vanligtvis från ESKs hamn då isen oftast lägger sig tidigast  i Vårdsätraviken och därför är säkrast där.

Intresserad kontakta Fredrik Söderman, 0706-204039 el. fredrik@ukf.se