Bli medlem

Om du vill bli medlem i UKF vill du veta våra avgifter för medlemskap och båtinnehav. Du måste ansöka om medlemskap och berätta lite om dig själv och varför du vill bli medlem. Detta för att vi är en liten förening som är beroende av att medlemmarna så långt som möjligt aktivt tar del i föreningens verksamhet och skötsel. Läs också igenom föreningens stadgar. Är det något du funderar över så kontakta någon i styrelsen.

För att kunna administrera föreningen samt söka olika bidrag, söka tävlingslicenser, teckna försäkringar m.m. behöver UKF kunna behandla följande personuppgifter om dig: Namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Behandlingen kommer endast att ske utifrån föreningens syfte med medlemsregistret. Om du har skyddade personuppgifter eller av andra särskilda skäl inte har möjlighet att uppge fullständiga personuppgifter, kontakta föreningens administratör info@ukf.se.

Mer information om dataskyddsförordningen (GDPR) och kraven på behandling av personuppgifter finns här

Medlems- och användarvillkor

Här hittar du ett utdrag av medlems och deltagarvillkoren för Uppsala Kanotförening. Du kan ta del av fullständiga policys etc. via länkar nedan.

Medlemskap och deltagande

För att kunna bli medlem eller på annat sätt ta del i vår förenings verksamhet behöver man ett konto i vårt verksamhetssystem. Kontot är individuellt.

Vi har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet och därmed förknippade aktiviteter som träning, tävling, utbildning mm för alla aktiva, ledare och intresserade. För alla som vill ta del av vår verksamhet innebär det att ställa sig bakom och leva upp till vår värdegrund och policys.

Här hittar du våra verksamhetspolicys

Behandling av personuppgifter

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet som medlemmarna önskar och krav inom idrottsrörelsen behandlas personuppgifter nödvändiga för olika ändamål kopplade till verksamheten på ett säkert sätt i enlighet med vår Integritetspolicy och GDPR.

Vi behandlar personuppgifter för att bland annat kunna;
Hantera medlemskap, ta emot anmälningar till och administrera aktiviteter, kontakta medlemmar och målsmän, debitera och bokföra avgifter och annan försäljning, ansöka om bidrag mm.

Vår fulla integritetspolicy mm hittar du här.

Du kan själv finna, uppdatera och göra utdrag av sina personuppgifter genom inloggning på medlemskontot. Vi gallrar personuppgifter löpande som ej är nödvändiga för rättslig förpliktelse eller allmänt intresse. Det innebär tex att oanvända användarkonton raderas efter 12 månader och övrig information tas bort med automatik efter 7 år om de varit kopplade till myndighetsutövning (tex LOK-stöd) eller redovisningslagen (fakturor och betalningar).

Gå till ansökningsformuläret

https://forms.gle/RMPxqyKHm8sbcPqSA