Sven Thorells Minnesfond

 

Sven Thorells Fond, bidragsgivare per 2016-05-18

Totalt inkomna bidrag ca 40 000 kr

Mikael Brandt
Olle Edding
Peter Edding
Björn Ekström
Ulla-Lena och Klas Elwinger
Håkan Ejdestam
Johan Forsberg
Erik Grönberg
Lars Maersk Hansen
Terje Johansson
Nils Kinch
Per Krantz
Barbro och Claes Nerhagen
Bengt Olsson
Inna och Bert Sarby
Ann-Cathrine Aleklett och Thomas Thorell
Tanja och Olof Tydén
Uppsala Segelsällskap
Carl Johan Åkeson
Märta och Ingemar Åkeson