Vandringspriserna

UKF förfogar över ett antal hedervärda vandringspriser, med varierande statuter och kvalifikationskrav.  Vissa har en mångårig historia andra har tillkommit under modernare tider. 

Vissa har slutat sin vandring genom att de enligt statuterna erövrats ett bestämt antal gånger av samma seglare. Vissa har därefter återuppsats och fortsatt sin vandring, andra inte.

Statuterna har i vissa fall genom styrelsebeslut ändrats med hänsyn till hur klubbens verksamhet förändrats under åren.

Flera priser erövrade av Rikard Sarby under hans segerrika finnjolleår har han själv och sedermera hans dödsbo donerat.

Fr. o.m.  2006 finns priserna och deras respektive innehavare presenterade här

Senaste  året finns både som pdf- och som ppt-fil.

Här finns för övrigt en liten kavalkad över åren