Om UKF

Adress: Seglarvägen 20, 756 53 Uppsala.

e-post: info@ukf.se

Bankgiro 461-9763

Organisationsnummer  817601-1438

Swish 123 042 44 16

Stadgar>> 

 

Allmänt

UKF - Uppsala Kanotförening - bildades 1916. För den historiskt intresserade finns föreningens första tio år väl dokumenterade i skriften "Paddelstänk Kanotidrott" utgiven av UKF på Upsala kontorsfabriks boktryckeri 1928. Begynnelsen handlade mycket riktigt om kanotpaddling som så småningom övergick i kanotsegling för att idag i huvudsak bestå i jollesegling med skridskosegling som ett vinterkomplement. Ett historiskt dokument som väl täcker tiden 1957 till 1965 är Inkans memoarer. I samband med att klubben 100-årsjubilerade 2016 så gavs också ut en Jubileumsskrift som sammanfattar föreningens historia under de första hundra åren. Från mitten på 70-talet och fram till jubileumsåret fanns också en klubbtidning "Kanotis" som landade i medlemmarnas brevlåda med något varierande frekvens (1-4 nummer per år). Tyvärr har dock bördan att upprätthålla denna tradition blivit övermaga varför dess framtid är oviss och nyhetspridningen går idag tillsvidare helt via hemsidan och internet.

På UKF finns idag ett 70tal segeljollar och drygt 300 medlemmar. 

Klubbhus och hamn är belägna vid norra stranden av Ekoln, Mälarens nordligaste fjärd, en halvmil söder om Uppsalas centrum. Här arrangeras seglarskolor, både för nybörjare och mera vana ungdomar, träningsläger och kappseglingar. Inom ungdomsverksamheten används främst Optimistjolle, E-jolle, Feva och ILCA (Laser) . Föreningens medlemmar tävlar även i Finnjolle och A-katamaran.

På vintern hyser UKF några av landets aktivaste skridsko- och isjaktseglare. 

 

Året på UKF

Som ny medlem i UKF är du med största sannolikhet intresserad av jollesegling. Då har du kommit helt rätt! För att du snabbt ska känna dig hemmastadd kommer här lite information.

 

Båtuttagning och båtintagning

För flertalet jolleseglare börjar säsongen med båtuttagningen efter islossningen, normalt i mitten av april. Många har dock redan tidigare tagit ut sina jollar och varit på träningsläger eller regattor i sydligare nejder. Båtuttagningen liksom intagningen på hösten (se nedan) och städning och röjning som hamnkommittén kallar till ett par gånger om året ingår i "arbetsplikten" och är obligatoriska för alla båtägare. Är du förhindrad att delta måste du anmäla detta till hamnchefen, annars riskerar du att gå miste om ev. återbäring på båtavgiften. Vi gör i ordning sjösättningsramper, bryggor och pontoner, iordningställer och sjösätter/tar upp klubbens motorbåtar och tömmer/fyller klubbhuset på jollar samt vår-/höststädar hus och hamnplan. 

 

Allmänna möten

Under året kallar styrelsen till två allmänna medlemsmöten: Årsmöte i mars. Höstmöte i november.

Om du vill hålla dig informerad om vad som händer på klubben och om du vill påverka verksamheten ska du närvara vi dessa möten. I samband med mötena sker prisutdelning, enligt aktuell kallelse. 

 

Seglingar

Veckan efter båtuttagningen startar vanligen kvällsseglingarna. För optimisterna innebär detta instruktörsledda träningsseglingar i olika grupper beroende på kunskapsnivå. Feva, Laser och E-jollarnas, verksamhet organiseras också genom en klubbtränare. Övriga klasser deltar på "egna" initiativ. Kvällsseglingarna pågår under skolterminerna t o m september.

Finnjollesektionen sköter sin egen träning som är av ad hoc karaktär.

Klubbmästerskap (KM) för alla klasser avgörs någon helg under september.

Dubbelkryssen. Alla klasser utom Opti någon gång i juni/oktober. Långa kryssar, vanligen runt någon av öarna i Ekoln (Fläskjan eller Kofsan).

Distanskappseglingen. Klasser och tid som ovan. Skokloster tur och retur. Medförd matsäck intas på bryggan nedanför slottet.

Höstlövet seglas i slutet av oktober med finnjollar. Alla, även icke finnjolleägare, kan delta. Detta är en turnering som består av kvalificeringsheat och finaler. Jollarna lottas, men ingen får segla med sin egen båt. Ärtsoppa med diverse tillbehör serveras.

Upplands/Gästriklands Cupen är seglingar på distriktsnivå som riktar sig till främst yngre seglare i klasserna Optimist, E-jolle, ILCA och Feva.

I övrigt ger de olika klassförbundens kalendarier möjlighet till tävlings- och/eller tränings-seglingar i stort sett varje helg under säsongen. Detta innebär dock i vissa fall att du får vara beredd på att förflytta dig och din båt land- och rike runt. 

 

Seglarskola

UKF:s välkända seglarskola ordnar  nybörjar-, fortsättar och kappseglarkurser för optimistseglare i början och slutet av sommarlovet. Båtar finns att låna för den som inte har egen. 

 

Skridsko och isjaktsegling

UKF är en av Sveriges mest aktiva och framgångsrika föreningar inom skridskosegling. Skridskor, rigg och segel tillhandahålls av klubben. Under senare år står också isjakt på programmet och tillsammans med grannklubbarna ESK och USS står ett 10-tal Ice-optimister och 4 DN jakter till intresserade seglares förfogande.

 

Klubbmästeriet

För närvarande är klubbmästarposten vakant och denna i och för sig viktiga trivselfaktor sköts ad hoc på frivillighetens väg.    

 

"Arbetsplikt"

Vår verksamhet baseras helt på frivilliga insatser från medlemmarna. Vissa aktiviteter kräver större insatser än andra och därför har vi liksom många andra föreningar s k "arbetsplikt" för alla båtägare (undantag de yngsta, dvs optimistseglarna). Arbetsplikten innebär att delta i ut- och intagning av jollar och iordningsställande av bryggor och pontoner, klubbhus, material m m i samband med seglingssäsongens början och slut (en lör- eller söndag efter islossningen i april och en i början på november). Vidare ingår att ställa upp vid något eller några av de arbetstillfällen som hamn- och/eller huskommittén kallar till, vanligtvis ett på hösten och ett på våren. Som tack för fullgjord arbetsplikt kan klubben efter styrelsens beslut återbetala ca halva båtavgiften till aktiva seglare (med aktiv menas att ha deltagit i minst fyra seglingsaktiviteter i UKF:s namn/regi).

 

Medlemsavgift, nyckel, båtplatser och skåp

Som medlem kan du mot en depositionsavgift kvittera ut egen nyckel till klubben. Kontakta den ansvarige funktionären.

Alla avgifter avser kalenderår. I mån av utrymme ingår vinterförvaring i båthuset. En förutsättning för båtplatsen är att du håller båten minst ansvarsförsäkrad. Kassören skickar inte ut fakturor, men en påminnelse kommer efter årsmötet på hemsidan och per e-post. Kassören är därför tacksam att denna hörsammas i tid vilket sparar arbete. En förutsättning är också att du ser till att din e-postadress är aktuell.

Numrerade skåp uthyres per år. Du använder eget hänglås.

Om skador inträffar på din båtplats eller skåp som du inte själv kan reparera, ska du omedelbart kontakta hamnchefen eller någon annan av hamnkommitténs ledamöter.

Som alla föreningar anslutna till Riksidrottsförbundet använder vi Idrottonline för hanteringen av medlemsregistret. Som medlem ska du ha fått inloggningsuppgifter till detta där du kan kontrollera och ändra dina kontaktuppgifter. Saknar du sådan inloggning så mejla föreningens IOLadminstratör klas et elwinger.se så fixar vi det.

Stadgar finner du här