Stipendiater

Stipendiater Sven Thorells minnesfond

2023.  Johannes Vrede 2000 kr

För att ha varit nyckelperson vid genomförandet av årets seglarskolor.


2021/2022, 1000 kr vardera

Albin Kredner
Klara Nyström Sörensen
Johannes Vrede
Rasmus Söderman

För att de genom lyhördhet, värme och förståelse vara en drivande kraft i att föra UKF andan vidare till nästa generation seglare och yngre tränare


2020. Johannes Vrede 2000 kr

För sitt engagemang i ungdomssegling
och sitt goda ledarskap


2019. Axel Steffner 2000 kr. 

Axel har under flera år vid UKF lett träningar och seglarskolor. Genom sina goda ledaregenskaper, sitt alltid glada humör och sin positiva inställning förenat med stort kunnande är han en förebild och sporre för alla nybörjare inom seglingssporten.