Rekommenderade juniorjollar

I våra seglarskolor använder vi jollar rekommenderade av Svenska Seglarförbundet.