Issegling

-

Även under vinterhalvåret har medlemmarna stora möjligheter till aktivitet i klubbens regi. Den idrottsliga verksamheten består i huvudsak av segling i isjakter och på skridskor.

Issegling har lång tradition i föreningen och redan 1919 startades det med skridskosegling, senare kom även isjaktsseglingen in i föreningens verksamhet.

UKF har både isjakter och skridskosegel med tillbehör för utlåning till föreningens medlemmar.