Avgifter

 

Avgifter

 

Avgifter och regler gällande 2024 

★Båtar på hamnplan från båtuttagning till båtintagning ska ligga på tillhörande kärra för att underlätta flyttning av båtar i samband med större tävlingar då det möbleras om för att frigöra plats på hamnplan.

★Båtägare som betalat senast ca 1 vecka innan båtuttagningsdag får båtplats tilldelade vid båtuttagning. Ansvarig för detta är Lars Lundin.

★Båt och övrig utrustning (kärror, master, etc.) ska förses med Ägares namn och telefonnummer. Väderbeständig skylt ska placeras så att den syns väl utan att man ska behöva ta bort kapell eller liknade.

 

Medlemsavgifter:

Familj (maka, make, sambo och barn t.o.m. 25 år)

600 kr

Senior (fr.o.m. 26 år)

500 kr

Junior (t.o.m. 25 år.)

100 kr

 

Båtplatsavgift och andra avgifter:

Beskrivning

Avgift SEK per år

Optimistjolle/A-kanot

 300

Segeljolle/Segelkanot, Junior (ANGE BÅTKLASS!)

 600 

Segeljolle/Segelkanot, Senior (ANGE BÅTKLASS!)

1200

Segeljolle/Segelkanot vid boj (ANGE BÅTKLASS!)

1400

Motorbåt/roddbåt vid boj (i mån av plats)

1700

Katamaran (ANGE BÅTKLASS!)

1900

Katamaran, junior (ANGE BÅTKLASS!)

 950

Bräda (som tillhör båtägare)

 300

Kajak (i mån av plats)

1200

Skåp (ange nummer)

 100 

Nyckel (200 återfås vid återlämning)

 400 (Engångsavgift)

 

Betalning till bankgiro 461-9763. Specifikation av betalning som inte ryms i meddelandefältet kan skickas per epost till Skattmästaren: kassor@ukf.se