Klubbens dokument

Stadgar anno 18 nov 2020

Ordningsregler anno 1 mars 2021

Policydokument anno 1 mars 2021 Uppsala kanotförening har i detta policydokument samlat riktlinjer för vad som gäller i föreningens verksamheter, utöver vad som anges i stadgar, ordningsregler, andra avtal och dokument

Båtavtal För att ha båt på klubben skall du underteckna ett avtal med klubben rörande förvaring och hantering.

Båtägaravtal segelbåtar

Båtägaravtal motorbåtar