Funktionärer

Funktionärer 2024

e-post till styrelsen: styrelse@ukf.se

1 Valda på två år, övriga väljs årsvis. f=fyllnadsval ett år

Funktion (valår)1

   

Ordförande (2024)
Anna Pernestål

0736-46 55 89


ordforande@ukf.se

Vice ordförande (2024)
Fredrik Söderman


0706-20 40 39


v.ordf@ukf.se

Skattmästare (2023)
Eric Malmström


0733-21 05 21


kassor@ukf.se

Sekreterare (2023)
My Michaëlsson

0704-25 07 75

sekr@ukf.se

Tävlingssekreterare (2024)
Jan Komorowski

0704-25 07 75

 

tavlsekr@ukf.se

Juniorledare (2023)
Madeleine Michaëlsson

0703-61 93 59  

Hamnchef (2023)
Kjell Pernestål


0769-30 46 90


hamnchef@ukf.se

Klubbmästare (2023)
David Davis

 

0703-72 48 15

 

klubbm@ukf.se

Juniorrepresentant (2024)
My Michaëlsson

0704-250775

 

juniorrep@ukf.se

Suppleant

Mats Enblom (2024)
Marcus Stjernström (2023)0761-39 40 25
0706-52 24 21suppl@ukf.se
suppl@ukf.se

Suppleant junior
Viggo Billström (2024)


0702-42 79 08


suppl@ukf.se

Revisorer
Ingemar Åkeson
Klas Elwinger


0733-57 87 44
0727-31 22 11


revisor@ukf.se
revisor@ukf.se

Revisor suppl
Fredrik Axelsson
Anders Ljungkvist

 

0709-42 67 98
0703-69 38 69

 

fredrik.axelsson@gmail.com
larsanders.ljungkvist@gmail.com

Valberedning
Gry Hulsart
Erika Schilleén

 

0708-66 74 55
 

 

valber@ukf.se
valber@ukf.se

Juniorsektionen
Anna Pernestål
Magnus Samuelsson
Nils Fall

Fredrik Axelsson
Madeleine Michaëlsson


0736-46 55 89
0708-66 74 55
0703-59 88 16
0709-42 67 98
0703-61 93 59


junior@ukf.se
junior@ukf.se
junior@ukf.se
junior@ukf.se

junior@ukf.se

Finnjollesektionen
Mats Enblom


0761-39 40 25


finnjolle@ukf.se

Kanotsegling
Bo Bergman


0706-22 01 32


kanot@ukf.se

Issegling
Mikael Brandt,
Fredrik Söderman


0702-86 07 23
0706-20 40 39


issegl@ukf.se
issegl@ukf.se


Hus, hamn, och båtar
Kjell Pernestål (Chef)
Erik Mellgren (skåp)
Lars Lundin (båtplatser)
Johan Ingevaldsson
Ola Wiklund
Mattias Wallin
Björn Ekström (nycklar)
Anders Ljungkvist (Båtar)
Kjell Pernestål (Båtar)
Marek Sinski

 

0769-30 46 90
0706-52 24 21
0738-03 88 67
0768-34 89 52
018-309 419
0705-16 39 26
0706-55 41 10
0703-69 38 69
0769-30 46 90hamnchef@ukf.se
hamn-, skap@ukf.se
hamn-, batplats@ukf.se
hamn@ukf.se
hamn@ukf.se
hamn@ukf.se
nyckel@ukf.se
batar@ukf.se
batar@ukf.se
hamn@ukf.se

Seglarskola
Chef vakant
Magnus Samuelsson
Madeleine Michaëlsson

 


0708-72 07 16
0703-61 93 59

 

seglarskola@ukf.se
seglarskola@ukf.se
seglarskola@ukf.se
seglarskola@ukf.se
 

Information
Vakant (Kanotisredaktör)
Klas Elwinger (Webbmaster)
Gustav Taxén (Webbmaster)

 

0727-31 22 11

0736-73 71 91

 

webmaster@ukf.se

webmaster@ukf.se

Prisförvaltare
Marcus Stjernström


0727-48 80 99