Hyra/låna släp

Aktuellt status:

OBS! Din klubbnyckel passar till låsen

 

Bokning av lilla trailern (TUF910), släp (BEC083) och stora 

Fogelstatrailern (DLH106, inställd för ribben Bombard 490 Explorer)

 

TUF910, max lastvikt 325 kg,  nästa besiktning senast 2024-06-30

BEC083 nästa besiktning senast 2024-06-30

DLH106, max lastvikt 540 kg, nästa besiktning senast 2023-06-30

 

A. Bokning skall ske nedan på denna hemsida.

 

B. Prioritet vid bokning:

1 Juniorkappsegling representerande UKF

2 Övrig seglingsverksamhet representerande UKF

3 Transporter för UKF

4 Vid annan verksamhet får bokning ske för max 24 timmar per tillfälle och kostar 100 kr.

Överenskommelse må göras mellan konfliktande intressenter om annan prioritering.

 

C. Lån för kappsegling får avse högst regattan plus transport dit och hem

 

D. Släpen skall återställas i det skick de var i vid början av lånetillfället och felaktigheter skall noteras och åtgärdas senast vid lånetillfällets slut. Låntagare står för kostnader vid skada, reparation eller förlust. 

 

E. Hyreskostnad enl. B.4 erläggs till UKF Bankgiro 461-9763 senast en vecka efter lånetillfället.

 

F. Max tillåten totalvikt för släpet får ej överskridas.

 

G. Släpen skall vara låsta och/eller inlåsta när de ej kan hållas under uppsikt. Din klubbnyckel passar till låsen på alla tre släpen. Låsen är dyra och du får betala för ett nytt om du slarvar bort det.

 

H. Vid sjösättning får inte trailern backas längre ner i vatten än att fälgen är ovanför vattenytan. Kom ihåg att ta bort bakljusrampen!

 

Gå till formulär>