Årets ideella ledare

  • 25 nov 2023
  • Hamnen, junior, Verkstaden

STORT GRATTIS!

Kjell "Årets ideella ledare"

Vid höstens Seglardag fick jag en mycket hedrande utmärkelse; Årets ideella ledare. Vad jag förstår så är det mina kamrater i UKF som har nominerat mig. Det följde med en utförlig motivation men där sägs inget om att vi arbetar tillsammans för att driva och utveckla UKF:s verksamhet.

Jag vill därför dela med mig av den heder som delgivits mig till alla andra i hus- och hamnsektionen som bidrar till att verksamheten i UKF drivs framåt och utvecklas – tack alla!!

Det är också uppmuntrande att vara verksam inom UKF. Man får alltid ett tack eller uppmuntrande leende tillbaka när man gjort något. Tack alla för att vi är en så trevlig förening!!

/Kjell