Vandringspristagare 2023

  • 16 nov 2023


Årets nykomling (Rookie-priset): Colette Komorowska
Bästa Optiflicka: Natalia Komorowska
Bästa Optipojke: Viktor Komorowski
Mest framgångsrika seglare under 18 år, gåva USS vid 90 års jubiléet, inkl 500 kr: Oscar Barg/Viktoria Marik
Flitigast deltagit i Opti träningen: Aksel Pernestål
KM Opti: Viktor Komorowski
KM ILCA: Sara Skarin
KM E-jolle: Fredrik Axelsson
Lilla Höstlövet: Natalia Komorowska
Höstlövet: Sara Skarin
Thorelles vpr ILCA Dam: Gabrielle Paul
Bästa prestation junior Issegling: Rasmus Söderman
E-liten Redivivum: David Davies

Årets stipendium ur Thorells Minnesfond 2000 kr: Johannes Vrede

Se alla pristagare sedan 2005