Detta är nu ett minne blott!

  • 16 mar 2023

Hjälp Kjell att inreda verkstaden!

 

 Fastighetsägaren är nu klar med sin del av reparationen av verkstaden. Vi har köpt virke mm. så nu fortsätter arbetet med att inreda lokalen och gör den klar för användning innan kursen för båtunderhåll och sommarens alla aktiviteter drar i gång.

Det är fritt för de som vill att delta i arbetet. Kontakta mig så får du veta när vi är där för att jobba - lite praktisk arbete med verktyg  mätning mm

Vi behöver kontakt med någon som kan ge goda råd vad gäller målning och val av färger mm.

Dessutom ligger tre gjutformar klara i hamnen. De ska bli ankare för flytbryggan som måste ändras om efter isens härjningar.

Logistiken härför är av det mer avancerade slaget.

/Kjell

kjell.pernestal (at) gmail.com