Hoppa till sidans innehåll

Höstmöte 18 november

10 NOV 2020 18:04
Onsdagen 18 november är det dags för höstens medlemsmöte. På grund av rådande omständigheter kommer mötet i år att hållas online via ZOOM
  • Uppdaterad: 10 NOV 2020 18:04

Hej seglarvänner!

Onsdagen 18 november är det dags för höstens medlemsmöte. På grund av rådande omständigheter kommer mötet i år att hållas online via ZOOM. Logga in (se e-post 4 nov) och gör din röst hörd och var med att börja planeringen av nästa års verksamhet, investeringsbehov och budget. Höstmötet börjar klockan 1900 och håller på i cirka 2 timmar.
Självklart kommer även årets vandringspristagare att presenteras under mötet.

Seglarhälsningar

Fredrik Söderman
Ordförande

Inloggningslänk har du fått med e-post 4 nov. Hör av dig om det missat.

Dagordning:
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av dagordning
3. Val av mötesordförande och mötessekreterare
4. Val av justeringsmän tillika rösträknare
5. Föregående mötes protokoll (årsmötet)
6. Ekonomi
a. Rapport
b. Investeringsbehov 2020
c. Förslag till medlemsavgifter att fastställa på årsmötet
7. Sammanfattning av säsongen 2019 och diskussion om nästa års verksamhet
a. Seglarskolan
b. Träningar
c. Tävlingar
8. Utnämnande av ständiga medlemmar
9. Utbildningsbehov
10. Val av valberedning
11. Stadgeändring från årsmötet ( "Årsmöte ska hållas under första kvartalet")
12. Övriga frågor
13. "Utdelning" av årets vandringspriser
14. Mötets avslutande

Länkar:
Skribent: Fredrik Söderman

Katamaraner och bojbåtar 18 april
Övriga 25 april

Segelkurs för vuxna


Vinden på Ekoln just nu
n

Facebook Segling i Uppsala

Kappseglingsregler på FB

Moderna föreningen
 

 

    

  ESK   USS  KOJK  SiBK   
           
 
       

                        RS Uppsala 
   

 

Postadress:
Uppsala KF - Segling
Box 211
75104 Uppsala

Besöksadress:
Seglarvägen 20
75653 Uppsala

Kontakt:
Tel: 0706204039
E-post: ukfjollesegling@gmai...

Se all info