Nyheter‎ > ‎

Utlysta poster att väljas på Årsmötet 2016-02-14

skickad 29 jan. 2016 04:02 av UKF Jollesegling
För att föreningen ska kunna ha en fungerande anläggning och verksamhet krävs det ideella insatser. De flesta utses på årsmötet. Fundera på vad som intresserar just dig och vad du kan hjälpa till med, stort som smått och skicka ett mail till ordförande med din ansökan då vi för närvarande saknar valberedning.
 
Frågor kan ställas till ordförande eller varför inte till den som innehar posten just nu. Kontaktuppgifter finns under rubriken "Funktionärer" under fliken "Föreningen" .
 
 
3 ledamöter till styrelsen på 2 år.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, skattmästare, sekreterare, klubbmästare, hamnchef, tävlingssekreterare och juniorledare. Juniorledare och hamnchef kan ersättas av representanter från Hus- hamn- och båtkommittéerna  respektive juniorsektionen.

 

Suppleanter till styrelsen på två år

 

Minst tre ledamöter till Juniorsektion på ett år

 

Två revisorer på ett år

 

Valberedning om två personer på ett år, varav en utses till ordförande
Valberedning innehar en mycket viktig uppgift då det är den som ska ta fram nya kandidater till funktionärsposterna. Utan dessa arbete - ingen styrelse och inga funktionärer 2017.

 

Sektionsledare till Finnjolle-, E-jolle-, och Isseglingssektionerna om ett år

 

Tre  personer till vardera Hus- Hamn- och Båtkommittén på ett år

Hus- Hamn och båtkommittén ansvarar för att planera och leda arbetsdagar och tillse att reparation och service av klubbens bryggor och båtar utförs vid behov samt hålla kontakt med kommunen gällande felanmälningar och andra åtaganden som kommunen har.

 

Redaktör på ett år

Redaktörens huvuduppgift är att samla in material och ge ut klubbens tidning Kanotis.

 

Webb-redaktör på ett år

 

PR-ansvarig på ett år

 

Prisförvaltare på ett år

Prisförvaltarens uppgift är att samla in vandringspriser och se till att dessa graveras och görs i ordning till utdelningstillfällena.

Comments