Nyheter‎ > ‎

Sommarbrev

skickad 10 juli 2017 04:54 av UKF Jollesegling

Hej UKFare!

Nu har vi tillsammans med våra medarrangörer lyckligen fått JSM i hamn. Allt föll på plats och vi har fått idel lovord för vår medverkan. Stor tack till alla som ställde upp och hjälpte till, ingen nämnd och ingen glömd!

https://www.facebook.com/pg/JuniorSMsegling/photos/?ref=page_internal


Med Tim vid rodret har vi nu också lagt den första seglarskoleveckan bakom oss. Den gick "kanon" och var full av 18 entusiastiska deltagare, 8 nybörjare och resten fortsättare (kolla bilder som Tim har lagt ut hemsidan/FB). Intresset att delta som instruktör/tränare var stort, hela 11 stycken, varför Tim gjorde ett schema så att även uppstädning av hus och hamn fick sig en omgång. Heders! Nu ser vi fram mot nästa seglarskolevecka i augusti (v32). 

Under vecka 33 drar vi igång höstens träningar med optimistträning måndag den 14/8, som vanligt gäller riggade och ombytta klockan 18.00. Är du ny och behöver låna båt kom gärna i tid ca. klockan 17.30 så hinner vi hjälpa till med att välja och ta fram en båt. Förutom seglarskoleoptimisterna har klubben även två tävlingsoptimister som medlemmar kan hyra terminsvis om man vill prova på hur det fungerar att segla en sådan inför eget båtinköp. Vi tar 500kr per termin för dessa. Kontakta juniorsektionen (junior@ukf.se) om du har några frågor.

Söndagen den 20 augusti är det UG cup nr 4 hos KOJK på Walloxen. UG cupen är en serie kappseglingar som arrangeras varje år av olika klubbar i distriktet och är tänkta att ge nybörjare möjlighet att prova på kappsegling. På UG-cuperna kan alltid nybörjarna få hjälp och stöd direkt på banan och det är tillåtet att delta med klubboptimister.

Då en medlemsnyckel kom på drift i samband med JSM har vi, som ni kanske märkt, satt ett extra kodlås på grinden. Koden har skickats till alla medlemmar som vi har e-postadress till. Den kan annars får genom att kontakta någon i styrelsen. Vi jobbar på en slutgiltig lösning och hoppas vara klara med detta tills höstterminen startar

För att fullfölja uppstädningen av hamnplan har styrelsen beslutat att alla båtar, kärror/trailer, master, brädor etc. ska förses med väl synlig namnlapp inkluderande ett aktuellt telefonnummer. Detta ska vara gjort till 15 augusti. Identifierbara farkoster/prylar får då en given plats, med hänsyn tagen till storlek och aktivitet. Icke identifierbara båtar/kärror kommer att förpassas till hörnet längst österut på hamnplan. 

I tron att detta inte menligt kommer att inskränka någons semesterplaner

önskar styrelsen alla medlemmar en fortsatt trevlig sommar med mycket segling!

.

Comments