Nyheter‎ > ‎

Extra medlemsmöte

skickad 16 feb. 2016 02:32 av UKF Jollesegling   [ uppdaterad 16 feb. 2016 02:34 ]
 
 
I stadgarna framgår det att : "Styrelsen består av ordförande samt minst 7 övriga ledamöter. En av styrelsens ledamöter ska, om möjligt, väljas bland juniormedlemmarna. Styrelsen skall bestå av kvinnor och män".
 
Efter söndagens årsmöte består styrelsen endast av tre ledamöter samt en representant vardera för Hus- Hamn- och Båtkommittén samt Juniorsektionen. Således har vi idag ingen stadgeenlig styrelse oavsett om man som ledamot väljer att även räkna de två representanterna från Hus- Hamn och Båtkommittén och juniorsektionen. Detta har varit praxis men är enligt revisorernas granskning i år inte solklart.
 
Ett extra medlemsmöte kommer därför att hållas i vår, troligtvis i samband med båtuttagningen för att förrätta fyllnadsval samt besluta om förslag till stadgeändring där minsta antalet ledamöter minskas något samt att det förtydligas att representanterna för juniorsektionen såväl som från Hus- Hamn- och båtkommittén är att betrakta som ledamöter.
 
Stadgeändringar behöver dock bifallas på två efter varandra följande sammansträden vilket medför att frågan måste lyftas på ytterligare ett medlemsmöte. Kallelse och exakta formuleringar för stadgarna kommer så fort det är klart.
 
Tills dess har vi således inte någon beslutsmässig styrelse.
 
 
 
/Ordförande
Comments