Nyheter‎ > ‎

Årsmöte 12 februari. På IFU Arena!

skickad 15 jan. 2017 12:36 av UKF Jollesegling   [ uppdaterad 10 feb. 2017 06:53 ]
Här kommer mer handlingar till mötet. Verksamhetsplanen låter dock vänta på sig, då alla inte inkommit med material ännu.Dagordning finns här:


Årsmötet hålls12 februari kl 11.00.
I Coachloungen på IFU Arena, Råbyvägen 77

En av de viktigaste punkterna på årsmötet är att välja funktionärer och utan funktionärer fungerar inte föreningen. Det finns garanterat något för alla att hjälpa till med. Meddela David Berg i valberedningen hur just du vill bidra. Kontaktuppgifter finns under fliken Funktionärer.

Utlysta poster att väljas på Årsmötet 2017-02-12

Ordförande på 2 år

 

4 ledamöter till styrelsen på 2 år.

Fyllnadsval av 3 ledamöter till styrelsen på 1 år.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, skattmästare, sekreterare, klubbmästare, hamnchef, tävlingssekreterare och juniorledare. Juniorledare och hamnchef kan ersättas av representanter från Hus- hamn- och båtkommittéerna  respektive juniorsektionen.

Suppleanter till styrelsen på två år

 

Minst tre personer till Juniorsektionen på ett år

Juniorsektionen har tillsammans en röst i styrelsen om ingen juniorledare utsetts.

 

Två revisorer på ett år

Valberedning om två personer på ett år, varav en utses till ordförande

Sektionsledare till Finnjolle-, E-jolle-, och Isseglingssektionerna om ett år

 

Minst Tre personer till Hus- Hamn- och Båtkommittén på ett år

Hus- Hamn och båtkommittén ansvarar för att planera och leda arbetsdagar och tillse att reparation och service av klubbens bryggor och båtar utförs vid behov samt hålla kontakt med kommunen gällande felanmälningar och andra åtaganden som kommunen har.

Hus- Hamn- och Båtkommittén har tillsammans en röst i styrelsen om ingen hamnchef utsetts.

                                                      

Redaktör på ett år

Redaktörens huvuduppgift är att samla in material och dokumentera klubbens verksamhet inför framtiden. Till exempel genom att ge ut klubbens tidning Kanotis.

 

Webb-redaktör på ett år

PR-ansvarig på ett år

Prisförvaltare på ett år

Prisförvaltarens uppgift är att samla in vandringspriser och se till att dessa graveras och görs i ordning till utdelningstillfällena.

/Gustav
Comments