Föreningen‎ > ‎

Medlems- och andra avgifter

Nu är det dags att betala medlems-, båt- och andra avgifter för 2017. Senast 15 mars till bankgiro 461-9763

★Båtar på hamnplan från båtuttagning till båtintagning ska ligga på tillhörande kärra för att underlätta flyttning av båtar i samband med större tävlingar då det möbleras om för att frigöra plats på hamnplan.
★Båtägare som betalat senast ca 1 vecka innan båtuttagningsdag får båtplats tilldelade 
vid båtuttagning. Ansvarig för detta är Mats Enblom.
Alla båtägare är ansvariga för sin båt vid båtut/-intagningen. Har du förhinder att själv deltaga skall 
detta anmälas och du bör utse någon annan att företräda ditt båtplatsintresse.  
Alla båtar, kärror, master och annan utrustning som förvaras på UKFs område ska vara tydligt märkta med namn och telefonnummer. Lista med platsnummer, båt och ägare finns på anslagstavlan i nedre entrén.
★Vid senare inbetalning tas kontakt med Mats för tilldelning av båtplats

Medlemsavgifter:
Familj (maka, make, sambo och barn under 25 år)  400 kr
Senior (fr.o.m. 20 resp 25 år) 300 kr
Junior (t.o.m. 19 år eller så länge du uppbär studiemedel, dock längst t.o.m. 24 år.) 100 kr
Träningsavgift junior per termin 400 kr plus 150 kr för hyra av klubbbåt (gratis första året)

Båtplatsavgift och andra avgifter 
 Beskrivning Avgift SEK per år
 Optimistjolle 200 
 Annan båtyp, Junior (Ange båttyp, t.ex. E-jolle, kajak etc) 450 
 Annan båtyp, kajak, Senior (Ange båttyp, t.ex. E-jolle, kajak etc) 950
 Båtplats vid boj (ange båttyp, t.ex. Askeladden, Triss, etc) 1150
 Katamaran (Ange båttyp, t.ex. Hobbicat, Tornado etc.) 1500
 Bräda (som tillhör båtägare) 200
 Skåp (ange nummer) 100 
 Trailer/släpkärra eller motsvarande i mån av plats (ANGE REG NR) 950
  
  Engångsavgift
 Nyckel (200 återfås vid återlämning) 400

Specifikation av betalning som inte ryms i meddelandefältet kan skickas per epost till 
Skattmästaren: kassor@ukf.se