Föreningen‎ > ‎

Jolleplats

2017-06-30. Hamnchefen med medarbetare konstaterar att ordningen kring huset lämnar en del övrigt att önska trots att seglarskolan!! under sin junivecka gjort en berömvärd insats i rätt riktning. Styrelsen har därför beslutat att alla båtar och kärror/trailer ska förses med väl synlig namnlapp på in eller utsida av aktern (kärror annan väl synlig plats) inkluderande ett aktuellt telefonnummer. Detta ska vara gjort till 15 augusti. Identifierbara farkoster får då en given plats, med hänsyn tagen till storlek och aktivitet. Icke identifierbara båtar/kärror  kommer att förpassas till hörnet längst österut på hamnplan.